Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Januari

NYSÄTERS FÖRSKOLA, Härryda · Senast uppdaterad: 18 januari 2021

Fortsatt planering...

Nu kommer vi fortsätta fokusera på Social kompetens och matematik.

 

Social kompetens vill vi att barnen utvecklar sin förmåga att argumentera och förhandla genom demokratiska principer.

Strategier: Genom att arbeta med lekgrupper där vi finns med, kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt samarbete sinsemellan. Vi vill även hjälpa dem att komma vidare i sina lekar. 

Barnen får vara mer delaktiga i att bestämma hur många de kan vara i respektive rum/miljö och hur leken i lekgruppen ska gå till.

Vi vill visa barnen hur demokratiska beslut kan gå till väga exempelvis genom att rösta om saker vi ska göra eller likande.  

 

I Matematik vill vi att barnen utvecklar sin förståelse för talen 1-10. 

Vi vill också att alla barnen ska utöka sitt matematiska ordförråd. 

Strategier: Vi arbetar medvetet med matematikgrupper där vi använder oss av en tärning och börjar med att visa antalet med våra fingrar på två händer. När vi känner att barnen har en förståelse för detta så utvecklar vi detta med att ta fram en mask med pärlor. Ett antal pärlor göms i handen. Genom att visa med fingrarna hur många man ser och sedan vända på handen för att se hur många som är gömda. Vi tränar antalsuppfattning upp till tio, addition och subtraktion.

I vår dagliga verksamhet kommer vi benämna och använda oss av olika former och sätta ord på dessa. Vi använder oss av vardagliga matematiska begrepp.  


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter