Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Språklig medvetenhet/Svenska förskoleklass

Klagstorps skola F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 december 2020

I förskoleklass får du på ett lekfullt och inspirerande sätt möjlighet att utveckla din förmåga att använda det svenska språket i olika sammanhang, både muntligt och i skrift.

1.      Nuläge.

Under vårterminen arbetar vi med språklig medvetenhet utifrån läroplanen.

 

2.      Beskriv temat/projektområdet.

 På ett lekfullt sätt arbetar vi med rim och ramsor, att berätta och beskriva, lyssna och samtala, lyssnar på ljud, ord och meningar, första och sista ljudet i ord och kommunicerar med symboler och bokstäver.

 

3.      Vilket centralt innehåll utgår vi ifrån?

 

 • Lgr11
  Språk och kommunikation Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Rim, ramsor och andra ordlekar.
 • Lgr11
  Språk och kommunikation Digitala verktyg och medier för kommunikation.

 

 

4.       Formulera mål:

 

 Att utveckla din förmåga att:

-lyssna, prata, kommunicera och berätta i olika sammanhang.

-samtala, återberätta och reflektera över texter, berättelser och händelser.

-förstå att ord är uppbyggda av olika språkljud.

-känna till att bokstäverna har ett namn och ett ljud.

-läsa och skriva ditt namn, bokstäver, ord och meningar

- använda iPads.

 

 

5.      Arbetssätt och metod.

- Språklekar med bilder och praktiskt material.

- Veckans bokstav

- Bokstavslandet

- Högläsning

- Helgboken

- Ramsor och sånger

 

 

6.      Tidsplan.

 Vårterminen 2021

 

7.      Reflektion och utvärdering. 

       1 gång i veckan vid planering.

 

 

     

R


Läroplanskopplingar

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.

Rim, ramsor och andra ordlekar.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter