Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Astronomi år 6 v.6-10

Konradsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 16 februari 2024

I arbetsområdet Astronomi ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig om dag, natt, månader, år och årstider. Vi skall också prata/läsa om människan i rymden, världsbilder och instrument för tidmätning.

Undervisningens innehåll

 

VAD?

Vi kommer att arbeta med:
- Solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- Dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
- Historiska berättelser kring universum.

- Världsbilder

- Instrument för tidmätning.

- Människan i rymden, användningen av satelliter.

 

Vi kommer bland annat att:

 • Läsa i läromedelsböcker "Utkik fysik och kemi" och häfte från "Spektrum NO 6" och "Koll på NO år 6".
 • Svara på instuderingsfrågor. 
 • Se filmer på sli.se.
 • Diskutera och resonera kring frågor i ämnet.

Bedömning

Du ska...

 • känna till uppbyggnaden av solsystemets himlakroppar och dess rörelse.
 • känna till solens betydelse för livet.
 • kunna beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet. 
 • kunna beskriva och förklara begreppen solen, månen, planet, gravitation och dragningskraft.
 • känna till berättelser om vad man trodde förr om universum.
 • kunna söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen till att skapa egna texter.
 • känna till några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och dess betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • känna till de viktigaste rymdresorna.
 • känna till användningen av satelliter.
 • känna till system för tidmätning genom tiderna.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Löpande under arbetets gång genom deltagande på lektioner.
 • Genom ett avslutande prov.

 

                                    Veckoplanering

Vecka

Innehåll och mål

Sidor, länkar

6

 

 

 

1: Evolutionen

2: Prov evolutionen

3: Intro astronomi, vad vet vi, gemensam tankekarta, vad står i läroplanen om astronomi, mål med arbetsområdet

 

 

Begrepp: dygn, månad, år, årstid, skottår, bana, axel

7

 

 

 

 

 

 

1: Hur har vår bild av världen förändrats genom tiderna och några kända vetenskapsmän. Läsa fakta i läromedlen.

2: Fortsättning världsbild.

3: Arbeta med instuderingsfrågor

 

 

 

"Utkik fysik och kemi” s.138-145 och häfte: ”Spektrum NO 6” s. 8-11 och ”Koll på NO 6” s. 24-25.

Begrepp:

Världsbild, heliocentrisk, geocentrisk, Nicolaus Kopernicus, Galileo Galilei

 

8

 

 

 

1: Satelliter, tidräkning, dragningskraft och gravitation

2: Arbete med instuderingsfrågor/öva inför prov

3: Arbete med instuderingsfrågor/öva inför prov

 

Rymden, människan och satelliter - Satelliter (sliplay.se)

 

9

Sportlov

 

10

 

 

 

1. Arbete med instuderingsfrågor/öva inför prov

2. Prov tisdag 5/3

3.

 

Prov astronomi (6a ma-lektionen, 6b NO-lektionen)

 

 

 • kunna beskriva uppbyggnaden av solsystemets himlakroppar och dess rörelse.
 • känna till solens betydelse för livet.
 • kunna beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet. 
 • kunna beskriva och förklara begreppen solen, månen, planet, gravitation och dragningskraft.
 • känna till berättelser om vad man trodde förr om universum.
 • kunna söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen till att skapa egna texter.
 • känna till några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och dess betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • känna till de viktigaste rymdresorna.
 • känna till användningen av satelliter.
 • känna till system för tidmätning genom tiderna.

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

Hur dag, natt, årstider och år kan förklaras utifrån rörelser hos solsystemets himlakroppar.

Eleven visar grundläggande kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

Eleven visar goda kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med relativt god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

Eleven visar mycket goda kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Faktahäfte Spektrum NO 6 och Koll på NO
Begrepp och instuderingfrågor inför prov

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback