Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

6

Astronomi år 6 (v.2-8)

Konradsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 februari 2021

I arbetsområdet Astronomi ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig om dag, natt, månader, år och årstider. Vi skall också prata/läsa om människan i rymden, världsbilder och stjärnbilder samt instrument för tidmätning.

Undervisningens innehåll

 

VAD?

Vi kommer att arbeta med:
- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
- historiska berättelser kring universum.
- Människan i rymden, användningen av satelliter.

- Världsbilder
- instrument för tidmätning.

Vi kommer bland annat att:

 • Läsa i läromedelsböcker, bland annat "Koll på NO år 6" och "Utkik fy/ke".
 • Svara på instuderingsfrågor. 
 • Se filmer på sli.se.
 • Diskutera och resonera kring frågor i ämnet.

Bedömning

Du ska...

 • kunna beskriva uppbyggnaden av solsystemets himlakroppar och dess rörelse.
 • känna till solens betydelse för livet.
 • kunna beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet. 
 • kunna beskriva och förklara begreppen solen, månen, planet, gravitation och dragningskraft.
 • känna till berättelser om vad man trodde förr om universum.
 • kunna söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen till att skapa egna texter.
 • känna till några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och dess betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • känna till de viktigaste rymdresorna.
 • känna till användningen av satelliter.
 • känna till system för tidmätning genom tiderna.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

 • Löpande under arbetets gång genom deltagande på lektioner.
 • Genom ett avslutande prov.

Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.

Människan i rymden och användningen av satelliter.

Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.

Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter