Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Energi

Kärlekens skola, Halmstad · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Väckarklockans ljud väcker dig. Du kliver upp och tar en dusch. Ute blåser det kallt, men inne i huset är det varmt. Du lyssnar på musik medan du äter en rostad smörgås till frukost. Allt du just varit med om har med energi att göra. Men var kommer all denna energi ifrån och hur omvandlas den?

Vi kommer arbeta med följande
De olika energiformerna
Omvandling mellan de olika formerna
Hur vi använder energi
Viktiga energikällor (förnybara och icke förnybara)
Hållbar utveckling
El och magnetism

Arbetssätt
Text (ligger på unikum)
Film
Laborationer
Praktiska övningar
Studiebesök
Gruppuppgift (debatt)

Bedömning
Läxförhör
Debatt
Laborationsrapport
Det som visas under lektion

Begrepp
Värme
Strålningsenergi
Energiformer (Värme, mekanisk, elektrisk, kemisk, strålning och kärnenergi)
Strömning
Energiomvandling
Energiprincipen
Förnybara energikällor
Icke förnybara energikällor
Fossila bränslen
Verkningsgrad
Elektricitet
Elektromagnet
Generator
Kompass
Magnetfält
Turbin
Växthuseffekt


Läroplanskopplingar

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Energi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback