Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7

Träningslära - Årskurs 7 - VT21

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 mars 2021

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Under perioden ska du få möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Du ska genom undervisningen utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.

1. Syfte

Syftet med detta arbetsområde inom Idrott och Hälsa är att stärka dina teoretiska kunskaper inom områden som Hälsa, Kostvetenskap, Livsstil, Fysisk aktivitet och effekter av träning (både fysiskt och psykiskt).

2. Undervisningens innehåll

Arbetsområdet består av teoretiska föreläsningar om Anatomi & Fysiologi, Träning och träningsplanering och Skadeförebyggande (främst kopplad till uthållighet och styrka). Vi kommer att arbeta med instuderingsfrågor samt med case. När vi arbetar med case kommer du att få sätta dig in i en fiktiv persons livsstil och reflektera kring hur man kan uppnå ett bättre levnadssätt. Parallellt med de teoretiska lektionerna kommer vi att genomföra praktiska träningspass/pulsaktiviteter i Life Arena.

Lektion 1:

Introduktion: Powerpoint (Kapitel 3 – Anatomi och fysiologi)

Lektion 2:

Tabata - Uthållighetsövningar

Lektion 3:

Skidskytte - Pulsaktivitet

Lektion 4:

Teori: Powerpoint (Kapitel 4 – Träning och träningsplanering – Uthållighetsträning)

Lektion 5:

Fysisk aktivitet

Lektion 6:

Teori: Powerpoint (Kapitel 5 - Skador – förebygga och ta hand om – Uppvärmning/Belastning)

Lektion 7:

Touchrugby

Lektion 8:

Cirkelträning

Lektion 9:

Teori: Repetition inför prov (Checklista)

Lektion 10:

Inlärningslekar (Fysiska aktiviteter)

Lektion 11:

Prov: Dugga (Klassrum med datorer)

3. Bedömning

Bedömning kommer att ske i form ett teoretiskt prov (vecka 7) samt av aktivitet och påvisade praktiska kunskaper om träning under lektionerna i Life Arena.

 

Inläsningsmaterial: 

Powerpoint

Idrott & Hälsa - Kapitel 3-5 (PDF-filen)

 

 


Läroplanskopplingar

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav - Idrott & Hälsa (Årskurs 7-9)
Uppgifter
Inläsningsmaterial - Träningslära
Powerpoint - Träningslära

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback