Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Engelska 7A - Animals - v.2

Ekens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Animals can be weird, creepy, cute, and most of all interesting which makes them a perfect subject to work with. There are also tons of animals in English speaking countries that we never see in Sweden except at zoos. We are going to focus on our reading, writing and speaking skills this week as we read, write and talk about animals!

 

Schedule 

 

 

Monday 

 

 

 Studiedag - No classes

 

 

Tuesday 

 

 - Introduction and information about the week 

- Music: Man gave names to all the animals 

- Animal idioms

- Komodo Dragons

 

 

Wednesday 

 

 

Reading: Dog vs Cat Diary 

- The Diary of a… (Writing assignment) 

- Grammar: irregular verbs 

 

 

Thursday 

 

 

- Animal factory: Create your own animal 

 

Friday 

 

 

- Present your animal in small groups

- Read/listen to: Fantastic Mr Fox by Roald Dahl


Websites: 

 

http://esl-bits.net/ESL.English.Listening.Short.Stories/Fantastic.Mr.Fox/01/default.html

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Matriser i planeringen
Engelska animals åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter