Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik - räkna, tal och antal

Knekten förskola, Flen · Senast uppdaterad: 20 januari 2021

Vi startar vårterminen med fokus på matematik. Barnen är 1 - 3 år. Små fingrar pekar och räknar. Ett, två, åtta...

Syfte:

Säkerställa att vi på Blåbäret arbetar med matematik i enlighet med Flens Kommuns matematikkartläggning för förskolan och Förskolan Knektens Verksamhetsplan.

Nulägesbeskrivning:

Utvärderingen av 2020 års verksamhetsplan visade att vi på hela förskolan endast arbetat sporadiskt med avsnitt 1 - Tal, räkneord och räkning i språkkartläggningen. Vi pedagoger på Blåbäret arbetar medvetet med matematik i de flesta vardagliga situationer och på våra samlingar för att stödja barnens lärande men kartläggningsmaterialet hjälper oss att påminna om alla områden där vi använder oss av räkneord, räkning och tal. Barnen är intresserade av att räkna och leker ofta med material med matematiktema och t. ex. när vi sjunger "Fem små apor" använder de flesta sina fingrar och några av de äldsta har börjat säga hur många apor det finns kvar innan vi kommer till det i sången. 

Strävansmål:

Tal, räkneord och räkning

1. Skilja på en och flera. (2-3 år)

2. Använda räkneord. (2-3 år)

3.  Pekräkna. (3-4 år)

4. Uppfatta antal föremål upp till 3 utan att behöva räkna. (3-4 år)

Antal

5. Hämta 2 föremål på uppmaning. (2-3 år)

6. Dela ut 1 föremål/sak per person. (2-3 år)

7. Hämta 3 föremål på uppmaning. (3-4 år)

8. Visa på fingrarna hur gammal hen är. (3-4 år)

 

Metod:

  • Vi arbetar med räkneord, räkning och tal i våra små grupper tisdag, onsdag och torsdag, och om möjligheter finns använda skogen som lärmiljö. 
  • Lånar bilderböcker med sagor där man använder räkneord och gör en bokhylla i Polyglutt med mattesagor.
  • Under högläsningen innan lunch läser vi sagor med räkneord.
  • På sångsamlingen innan lunch sjunger vi sånger där man räknar. 
  • På avdelningen har vi matematiskt lekmaterial där barnen kan öva räkning. T.ex. kameler och nallar i plast, räknebilder på väggen för användning av PenPal, sifferpussel. 
  •  

Datum:

Planerade aktiviteter under januari - mars.

Ansvarig:

Alla pedagoger ansvarar för att planera aktiviteter för sin grupp tisdag, onsdag och torsdag. Likaså görs kartläggning av barnens förkunskaper och efterkunskaper i den lilla gruppen. 

Den pedagog som har högläsning resp. sångsamling innan lunch ansvarar för att planera aktiviteterna med koppling till räkneord. 

Vilka barn:

Alla barn delade i tre mindre grupper kl. 9.30 tisdag, onsdag och torsdag.

Alla barn delade i två grupper för högläsning och sång innan lunch.


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter