Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

9

Takt och Rytm & Vinterfriluftsliv Årkurs 9 - VT21

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

1. Syfte

Friluftsliv:

·        Väcka intresse för att vara fysiskt aktiv och vistas i naturen.

·        Utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

·        Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

·        Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i/vid vatten.

 

Takt och rytm:

·        Utveckla förmågan att utöva dans och rörelse i takt till musik.

·        Lära dig utöva olika traditionella samt moderna danser från olika delar av världen.

·        Lära dig att skapa egen koreografi till musik.

Takt och rytm examination: Redovisning av danskoreografi

Friluftsliv examination: Redovisning av friluftslivsuppgift (praktiskt) + friluftslivsprov (skriftligt) 

 

2. Undervisningens innehåll 

Under veckorna 2-10 kommer vi att arbeta med två områden: Vinterfriluftsliv samt Takt och rytm.

Lektion 1:

Traditionell dans.

Lektion 2-5:

Grupparbete (Övning på skapande dans).

Lektion 6:

Introduktion – Vinterfriluftsliv

Lektion 7-8:

Vinterfriluftsliv utomhus

Lektion 9:

Grupparbete (Övning på skapande dans)

Lektion 10:

Uppvisning (gruppschema).

Lektion 11-12:

Teori: Planera aktivitet – Grupparbete inför Hammarskog.

Vecka 9:

Hammarskog – Vinterfriluftsdag

Vecka 10:

Examination: Dugga (på skolan)

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kopia av Kunskapskrav idrott åk 7-9
Uppgifter
Powerpoint - Vinterfriluftsliv
Boken - Vinterfriluftsliv

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback