Skolbanken Logo
Skolbanken

Normer och värden

Asterns förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Normer och värden för avd Glader september- oktober 2020

Vi vill skapa förutsättning och goda möjligheter för en sammanhållen och trygg grupp med förståelse för varandras likheter och olikheter.

Genomförande

Leker vuxenledda lekar och tränar lekregler

Delar upp barnen i större och mindre grupper

Göra trygghetsvandringar med barnen, Likabehandlingsplan kartläggning

barn födda 2015-2017 svarar på kommunens enkät

Läser böcker som handlar om barnkonventionen, ”Kompisböcker” 

Pratar och benämner känslor

Pratar om is- och solhandlingar, hur ska man vara en bra kompis

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback