Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik

Lingenässkolan A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Här skriver du en kort presentation av planeringen

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

Arbeta med läromedel anpassade till din nivå där du fortsätter träna din förmåga att tolka tal och se sammanhang och mönster.

Arbeta med material kring volym och massa.

Göra uppgifter på Skolplus.

Träna dina färdigheter med Nomp.

Börja arbeta med multiplikation och division.

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Utveckla förtrogenhet och se sammanhang inom matematiken.

Avläsa massa och volym.

Använda ord kopplade till matematik.

Beräkna bråktal och multiplikation.

 


Läroplanskopplingar

använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.

Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.

Tal i decimal- och bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

Mätning och uppskattning av längd, volym och massa med vanliga måttenheter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter