Skolbanken Logo
Skolbanken

Räkne- Reza

Förskolan Hagalund, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 1 februari 2021

Vi märker av ett stort intresse för matematik, så vi valde att lyfta Räkne-Reza lite extra de kommande 4 veckorna.

  • Vad ska läras ut?
  • Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.   Lpfö 18

 

  • Varför? (Syfte med undervisningen)

Genom bl.a. böcker ska barnen få möjlighet att lära sig om och kunna använda sig av de matematiska begreppen.

-Hel och halv.

-Lägesorden som över, under, på, i, framför och bakom.

-Matematiska formerna som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.

-Antalsuppfattning och räkneramsor.

 

 

 

I reflektionen och samtal med barnen får de en  förståelse för hur man med matematik kan förstå och kommunicera med sin omvärld och sin omgivning.

 

  • ·       Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Vi kommer att ”hitta” och prata kring matematik i de olika böckerna vi läser. Uppmuntra och göra barnen uppmärksamma på att se matematiken i det vi gör både i samlingar, tema och i våra rutinsituationer. Vi pedagogen använder oss utav och lär barnen de matematiska begreppen som vi stöter på. 

Vi använder våra utflykter till att tillsammans med Räkne-Reza och Rör-Else träna på lägesord. Vi erbjuder barnen ett rikare matematiskt material, matematikövningar. så att barnen själva kan ta fram. På samling gör vi övningar anpassade till barnens nivå. 

  • ·       Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

I samband med en aktivitet enskilt eller i mindre grupp. På barnens eget initiativ, i deras frågor och funderingar.

 

 

  • ·       För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Hela Fullmånen

 

  • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
    Arbetslaget, vi har delat upp barnen i grupper där varje pedagog ansvarar för att dokumentera för sin grupp, finplanering bestäms inför varje aktivitet. Då varje pedagog ansvarar för att planera en aktivitet som kommer att ske tisdagar, onsdagar och torsdagar. 

 

  • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 Att barnen ska få ett ökat intresse för det matematiska språket. När vi hör att de använder sig av matematiska begrepp, självmant sorterar, räknar och jämför i leken vet vi att målet är uppnått. 

_____________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback