Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Teknik åk 9 vt21

Ekdalaskolan 7-9, Härryda · Senast uppdaterad: 10 januari 2021

I årskurs 9 fortsätter vi att arbeta med den tekniska processen. Vi börjar med en enskild uppgift om material och materialegenskaper. Därefter gör vi ett grupparbete där vi lär oss av varandra och förhoppningsvis får kreativiteten att spira när vi läser om transporter. Det blir även en redovisning i grupp för klassen om självkörande fordon. Var och en gör sedan en avslutande uppgift om innovation över ca 4 lektioner där du har chansen att fokusera arbetet på de förmågor du vill öva eller visa mer av.

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Vi arbetar mest med teknik inom transporter den här terminen, och vi kommer att undersöka vad självkörande fordon kan innebära för oss människor och för samhällsutvecklingen.

Det blir även en redovisning i grupp för klassen om självkörande fordon. Vi kommer att genomföra en enskild uppgift om material och materialegenskaper. Förståelse av materialegenskaper och möjligheterna med att skapa bra lösningar genom att använda passande material är en lysande förmåga att bära med sig. 

Var och en gör sedan en avslutande uppgift om innovation över ca 4 lektioner där du har chansen att fokusera arbetet på de förmågor du vill öva eller visa mer av.

Hur ska vi arbeta?

Arbetet sker både praktiskt, teoretiskt och med digitala hjälpmedel. Vi kommer att vara i tekniksalen under lektionerna och det gäller att ni har med er laddade datorer så att ni kan dokumentera arbetet varje lektion.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

De olika konstruktionerna som vi genomför utgår från elevernas egna idéer eller egna val. Förhör kommer kunna genomföras både muntligt och skriftligt och inte minst får eleverna i början på terminen vara med och bestämma om vilken form kunskaperna ska redovisas. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Arbetet i klassrummet är en viktig grund för bedömning och den kompletteras med teoridelar som testas av med bland annat inlämningsuppgifter. För de högre betygen kommer framförallt de delar som ni arbetat med under lektionstid att vara viktiga.

Processen dokumenteras i Classroom med bilder och text. Ta med ett innehåll i dina dokumentationer som visar att du förstår och hur du har jobbat med uppgiften. Motivera dina val, inte minst i de fall du väljer bort ett eller flera alternativ. 

 


Läroplanskopplingar

Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback