Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Tyska 8 ABCDS, Genau! 3, kapitel 4-8, VT-21

Berzeliusskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 23 december 2020

Genau ! 3 innehåller 8 kapitel som handlar om allt från datorer till fritidsintressen, att kunna säga vad du tycker, lära känna spännande ungdomar och platser, kärleken, Österrike och mycket annat...

Nichts geht ohne Computer - In der Sommerferien                                                      

När: VT 2021, v. 2-24

Arbetsområdets innehåll

När du arbetat klart med detta område skall du ha kunskaper om:

 • hur man använder possessiva pronomen i ackusativ
 • perfekt av starka verb med haben och sein
 • personliga pronomen i ackusativ
 • olika transportsätt
 • att berätta om en stad
 • att berätta vad som har hänt
 • Perfekt av sein, werden och bleiben
 • bestämd och obestämd artikel i dativ
 • diskutera
 • be om lov
 • att tala om vad du får göra
 • att tala om vad du bör göra
 • att tala om vad du ska göra
 • prepositioner som styr ackusativ
 • att uttrycka känslor
 • att använda bisatser
 • .använda imperativ

Studiematerial

 • Genau! 3, kapitel 4-8
 • Glosträning med Quizlet (länkar i Google Classroom)
 • Övningsmästaren (lyssna på texter, träna på glosor, göra olika övningar)
 • Utdelat material
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.

Arbetssätt

 • Glosläxa
 • Muntliga övningar
 • Hörövningar
 • Skrivövningar

Bedömning

 • Du deltar aktivt i undervisningen (svarar på frågor, gör lektionsuppgifterna)
 • Du gör veckans läxförhör
 • Vi avslutar området med ett kapitelprov.

                                                               Lycka till!!!


Läroplanskopplingar

kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris - Schreiben
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter