Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Pedagogisk Planering Tema Superhjältar

Ljunggrenska skolan F-3, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Pedagogisk planering för temat Superhjältar

Lärmål:

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

 

Planering av utvärdering:

Under temats gång så har pedagogerna återkommande samtal om aktiviteterna .Efter temats är slut så gör varje avdelning en samlad utvärdering. 

 

 

Undervisning:

Skapande

Lekar

Frågesport

Film

Högläsning


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Samtala om olika typer av texter.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter