Skolbanken Logo
Skolbanken

RAN- Resultat Analys och Nya Åtgärder Eslöv

Hasslebo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 21 december 2020

RAN- Resultat Analys Nya Åtgärder

RAN- Resultat Analys Nya Åtgärder

1. Normer och värden/ Barns delaktighet och inflytande/ Förskolans värdegrund

Kriterium

 • Vi uppmuntrar barnen till och deltar aktivt i lekar som utvecklar förmåga till samspel, inlevelse och empati.
 • Vi organiserar och uppmuntrar samtal där barnen får utveckla sin demokratiska kompetens, som att lyssna, tala, pröva och ompröva tankar.

 

2. Omsorg, utveckling och lärande/ Uppföljning, utvärdering och utveckling

Kriterium

 • Vi ser till att barnen får undervisning i både planerad miljö och i naturen.
 • Vi har kunskaper om hur miljön kan vara en aktiv del i alla barn utveckling och lärande.
 • Vi använder modern teknik tillsammans med barnen, som ett pedagogiskt verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.
 • Vi har och använder material som böcker, ljudfiler och musik på olika språk och en miljö som synliggör och uppmuntrar barns alla språk.

 

3. Förskola och hem/ Övergång och samverkan

Kriterium

 • Vi har rutiner och former för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
 • Vi samarbetar med grundskolan för att utveckla en gemensam syn på barnens utveckling och lärande.

 

4. Förskollärarens ansvar i undervisningen

Kriterium

 • Förskolläraren bedömer vilken effekt olika metoder har för barns lärande och utveckling och anpassar arbetet därefter.
 • Vi tar ansvar för att stimulera och utmana barnets utveckling och lärande genom att erbjuda en pedagogisk miljö där lärandet sker i vardagliga, lekfulla och för barnet funktionella sammanhang.

 

Att göra

 1. Skatta kriterierna mellan 1-4

 2. Skriva resultat och analys för varje område- Vad fungerar bra inom området och vilka är framgångsfaktorerna till att det fungerar bra?

 3. Skriva resultat och analys för varje område -Vilka brister har identifierats inom området och vilka är orsakerna till bristerna?

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter