Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vågen

Vallsta förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Vallsta förskola deltar i 2020 års läslyft med fokus på natur, teknik och språkutveckling. Inom ramen för läslyftet ska vi välja en bok och leta efter teknik tillsammans med barnen. Vi ska samtala med barnen om den teknik vi hittar i boken samt leta efter exempel på teknik från boken på förskolan. Vi har valt att arbeta med boken Petter och hans fyra getter.

Nuläge

Vi har en barngrupp med barn i åldrarna 2-4 år. Vi kommer i vår barngrupp att ha extra fokus på bl.a. språk under denna termin. Detta i kombination med att vi har upptäckt att barnen behöver öva på att räkna har medfört att vi bestämt oss för att arbeta med sagan Petter och hans fyra getter. När vi letade efter teknik i boken så fastnade vi för bilden på den blå geten som bär Petter och Murre svart. Bilden liknar en balansvåg.

Mål

Få utforska hur den tekniska lösningen vågen fungerar

Få erfarenhet av att väga jämt

Känna till jämförelseorden lätt-tungt

Syfte

Synliggöra tekniken i som finns representerad i barnböcker.

Genomförande

Vi visar på och låter barnen få utforska och konstruera olika typer av balansvågar som finns på förskolan och i vår när miljö. T.ex:

-ta fram balansvåg samt material till denna

-gå till lekparken/gungbrädan

-bygga våg av galge och hinkar

-fylla hinkar och dunkar med olika tungt material som barnen kan bära

 

Dokumentation under lärprocessen

Alla pedagoger hjälp åt att dokumentera löpande under arbetetsgång.

Ansvar

Alla pedagoger på Björken. Kristin som deltar i läslyftet har huvudansvar.

Uppföljning

Innan nästa läroplansträff i februari.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter