Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Människokroppen

Kullingsbergsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Människokroppen är fantastisk och fascinerande! Vi ska utforska vilka delar och funktioner våra kroppar har (både inre och yttre) och på vilket sätt de fungerar så att vi kan växa och må bra. Vi kommer också att titta närmare på olika faktorer som påverkar vår hälsa, alltså hur vi mår. Dessa faktorer är: mat, sömn, hygien, motion samt sociala relationer (vänskap och familj).

Ämne: ( Formell del )

Arbetsområde: Människokroppen

Syfte:

 

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Ämne: ( Elev del )

Arbetsområde: Människokroppen

Visst är det spännande med våra kroppar!!! Under de kommande veckorna kommer du att få lära dig mer om människokroppens delar och funktioner samt olika faktorer som påverkar hur vi mår (mat, sömn, hygien, motion och vänner/familj).

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 • namnge människokroppens inre och yttre delar/organ samt förklara deras funktion
 • namnge kroppens fem sinnen och förklara hur vi använder oss av dem.
 • känna till och ge exempel på vad kroppen behöver för att må bra, utvecklas och växa inom följande faktorer:
  - mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • diskutera bra matvanor, tillräckligt med sömn och vila, god hygien, regelbunden motion samt sociala relationer (vänner och familj) och hur de kan påverka din hälsa (för- och nackdelar).
 • med hjälp av bilder identifiera och namnge de viktigaste organen i kroppen samt ge en kort förklaring om deras mest grundläggande faktorer.
 • ta reda på fakta om något organ i kroppen och redovisa det för dina kompisar.
 • svara skriftligt på frågor om det vi arbetat med - våra sinnen, kroppsdelar och organ samt om vår hälsa.

 

Undervisning:

Du kommer att få lära dig om kroppen genom att:

 • delta i genomgångar, läsa/lyssna på faktatexter och se faktafilmer om människokroppens delar och dess funktioner samt om faktorer som påverkar vår hälsa (mat, sömn, hygien, motion, relationer).
 • studera olika typer av bilder på människokroppen (delar/helhet, insida/utsida).
 • utföra enkla experiment med din kropp (t.ex. andning, puls, sinnen) och dokumentera dessa. Ni kommer också att få redovisa ert resultat för och göra jämförelser med era klasskamrater.
 • i olika dramaövningar "experimentera" med röst, tonläge och kroppsspråk för att få kännedom om hur våra sinnen kan uppfatta olika nyanser i dessa
 • när vi har studerat och experimenterat med våra sinnen ska du få träna på att i text beskriva något av kroppens fem sinnen
 • skriva faktatexter om kroppen
 • arbeta med kroppens olika organ. Du kommer att fokusera på ett organ och sedan arbeta med detta och redovisa för klasskamraterna.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter