Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Engelska, NO (år 1-3), SO (år 1-3), Musik, Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

1 - 3

Kroppen

Klagstorps skola F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Våra kroppar är otroliga! Vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de?

Vi ska lära oss:

 • vad som är viktigt för att kroppen ska må bra.
 • namn på några kroppsdelar.
 • några kroppsdelars funktion.
 • vad vi har för sinnen och vad vi uppfattar med dem.
 • att göra undersökningar som handlar om människan.

 Du kommer att få:

 • läsa faktatexter och titta på bilder. 
 • skriva faktatexter och rita bilder till
 • titta på filmer och samtala om dem parvis eller i grupp
 • delta i gemensamma diskussioner i klassen.
 • arbeta praktiskt genom att spela spel
 • göra undersökningar om sinnena och musklerna
 • göra avslappningsövningar
 • rita och måla bl.a. kroppen, kroppsdelar och tallriksmodellen och/eller kostpyramiden
 • sjunga och göra rörelse till musik kopplat till kroppen och känslor

Du ska:

 • kunna namnen på några av människans kroppsdelar.
 • kunna vilka människans sinnen är.
 • kunna vara med och samtala om vad som påverkar människans hälsa t.ex rörelse, kost och vila.
 • kunna vara med och samtala om kost och tallriksmodellen och kostpyramiden.
 • tillsammans med en kompis kunna läsa en enkel faktatext och samtala om innehållet.
 • kunna skriva en enkel faktatext om kroppen eller sinnena.
 • kunna rita en bild till din text.

Vi bedömer din kunskap genom att

 • lyssna på dig i de gemensamma samtalen och övningarna.
 • lyssna på dig när du läser faktatexter och samtalar med en kamrat
 • läsa dina faktatexter och titta på dina bilder

Tidsåtgång: 

Vecka 2-13

Begreppslista:

kroppsdelar (axel, armbåge, knä, navel, bröst, midja, armhåla, ansikte, ögon, ögonbryn, ögonlock, ögonfransar, näsa, mun, tänder, kind, öron, haka, panna, hals, nacke, hår, tunga, naglar, knogar, knytnäve, handflata, fingrar, lilltå, stå, fotsula, häl, huvud, arm, tumme, pekfinger, långfinger, ringfinger, lillfinger, ben, mage, rygg, hand, händer,  fot, fötter, rumpa)
sinnen (känsel, syn, hörsel, lukt och smak) (sjätte sinnet)
muskler
skelett
leder
blod
lungor,
hjärta
magsäck
hud
skinn
hjärnan
syre,
transportera
stress
sömn
vila
utvilad
avslappning
rörelse
kondition


Läroplanskopplingar

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.

I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter