Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

5 - 6

Kemigrunder åk5

Ljungviksskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 7 april 2021

Kemi handlar om väldigt små delar, så små att man inte kan se dem. Men tillsammans kan de bygga allt omkring oss. De här små delarna kan sättas ihop på mängder av olika sätt och bilda massor av olika saker. Allt som händer runt dig är kemi!

Elevernas mål

 • Du kan förklara vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".
 • Du kan ge exempel på några grundämnen och kemiska föreningar.
 • Du ge exempel på en kemisk reaktion.
 • Du kan berätta om ämnens tre faser och ge exempel på fasövergångar
 • Du kan ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • Du kan ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 • Du har kunskap om hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • Du kan ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 • Du kan berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.
 • Du skall kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera enkla experiment på egenhand och i grupp.

Mål utifrån läroplanen

 • Kemin i naturen Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Kemin i vardagen och samhället Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
 • Kemin i vardagen och samhället Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Kemin och världsbilden Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Kemins metoder och arbetssätt Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetsmetod

 Du kommer att få träna genom:

 • Läsa texter och samtala om innehållet
 • titta på olika förklarande program på Inläsningsstjänst
 • Jobba med uppgifter/frågor på innehållet.
 • Göra laborationer/undersöka, dokumentera och dra slutsatser.
 • Avsluta med en skriftlig uppgift av innehållet.

Bedömning

 • Hur du diskutera och för resonemang kring enkla frågor som rör kemin i vardagen.
 • Hur du kan förklara kemiska fenomen och begrepp.
 • Hur väl du planerar, genomför och dokumenterar din laboration. 
 • prov

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback