Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Åk 4 - Naturen på vintern

Skegrie skola F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Hur klarar sig ugglan på vintern? Vem bygger gångar under snön? Var är igelkotten på vintern? Vad äter älgen på vintern?

Tidsplan / Lektionsplanering:

VT21  vecka 2 - 5

 

Begreppslista:

dvala

energi

frysa sönder

förråd

gryt

ide

isolering

kristall

labyrint

minusgrader

stannfågel

vinterståndare

övervintra

 

Arbetssätt:

När du arbetat med området, ska du ha kunskap om:

- Varför vide har ludna knoppar.

- Några djur som ligger i dvala.

- Hur myrorna klarar kylan på vintern.

- Varför sidensvansen inte flyttar till varmare länder.

- Vad rådjuret äter på vintern.

- Varför det är bra att skogsharen har vit päls på vintern.

 

Genom att muntligt och skriftligt beskriva och använda sig av aktuella begrepp, se film samt genom experiment.

 

Bedömning:

Formativ bedömning under arbetsgång.

Summativ bedömning med arbetsblad och prov.

 

 

 

 

 

Läroplanskopplingar

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter