Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7

Att spela i ett band

Berzeliusskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Du ska få prova på att spela i ett band och lära dig om bla. puls, rytm och tempo. Vi ska spela på olika typer av instrument i helklass och i mindre gruppen - band.

Musik - Att spela i band

 

Vi kommer att spela slagverk/trummor, melodistämma, basstämma, ackordspel och använda rösten.

Vi kommer även att lära oss olika begrepp som behövs för att klara detta. Dessa ord och begrepp finns i ett annat dokument.

 

De första lektionerna lär vi oss om och spelar olika slagverksinstrument.

Sedan lär vi oss att spela en melodi och kombinerar slagverk med melodispel.

Därefter lägger vi på en basstämma (bastoner på elbas, gitarr och keyboard) för att sen 

använda ackord och sång/rösten.

 

Vi kommer helt enkelt att spela en låt (som läraren valt) för att prova olika sätt att spela och i större och mindre grupp.

 

Allt material kommer att finnas i ditt Classroom.

 

Examination och bedömning: Bedömningen sker under hela processen och vi avslutar momentet med att spela upp i banden. Det teoretiska med ord och begrepp examineras fortlöpande genom ex. Kahoot och när vi praktiserar hur vi pratar och då kan använda dessa ord och begrepp.

 

Vägen och målet:

I bandet har vi olika uppgifter. Fem olika saker som vi tränat på under några lektioner:

Någon/några ska sjunga

Någon ska spela melodier

Någon ska spela bas

Någon ska spela slagverk/trummor

Någon ska spela ackorden

 

När ni ska jobba som ett band, börja med att dela ut uppgiften. Vem gör vad?

Kom ihåg att ni ska rotera och prova på allt någon gång!

 

 1. Öva på din grej och helst med hörlurar en stund. Alternativt med låg volym.

 

 1. Öva tillsammans. Någon börjar och om fler ska börja samtidigt så räknar någon av er in. Räkna i ett bra tempo och räkna i det tempot. 1, 2, 3, 4 (Låten går i 4-takt)

 

 1. Stoppa! Lät det rätt? Lät det bra? Vad var det som gjorde att det lät som det lät? Kom ihåg att inte prata kränkande till/om någon! Och alla kan/får tycka olika! Men försök att komma överens om hur ni ska gå vidare. 

 

 1. Öva igen! Blev det bättre? Öva igen och igen och igen.

 

 1. Fundera på om du bidrar på något sätt? Har du en idé som kan hjälpa bandet framåt? Prova!

 

 1. Spela upp låten för Marcus innan ni roterar och byter instrument.

Mål

 1. Att kunna melodin med en hand (Höger)

 2. Att kunna spela en enkel eller svårare slagverksstämma

 3. Att kunna spela basen på en elbas eller med en hand på en keyboard (vänster hand på keyboard)

 4. Att ha provat ackord till låten

 5. Att ha sjungit den själv eller tillsammans med andra i bandet

 6. Att ha spelat låten i bandet

 7. Att ha spelat låten i bandet och provat alla de fem olika sakerna (se 1-5).

 8. Att ha spelat upp låten flera gånger för Marcus som en redovisningViktigt!

Kom ihåg att du kan bara göra ditt bästa och bidra med det till ditt band.

Var med bandet och gå inte ut och in. Det gäller rummet du blir tilldelad, Marcus kommer!

Om du inte gör alla fem saker så kan du fortsätta träna och visa det senare i 7an eller 8an. Exempelvis om du inte sjunger. Då kan du sjunga vid ett annat tillfälle längre fram. 

 

Du bedöms i alla fem så om du har något kvar blir det en “basic” bedömning så länge på den. Vi har gått igenom allt (eller snart) men för att få en mer rättvis bedömning än bara en check så krävs att du visar/spelar upp för Marcus vid minst ett tillfälle.

 

 


Läroplanskopplingar

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.

Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter