Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Klara svenskan - åk 4 (språklära)

Stadsskogenskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Under läsåret kommer vi arbeta med boken Klara svenskan - språklära, årskurs 4. Tillsammans går vi igenom bokens olika delmoment, du får repetera och lära dig fler ordklasser. Vi tittar närmare på ordkunskap och ordklasser. Vi lär oss mer om stavningsregler, språkbruk och meningsbyggnad.

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer och uppbyggnad. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

 

Konkreta mål

Under årskurs 4 kommer du ges möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, t.ex. genom att du bygger upp meningar med rätt skiljetecken samt använder olika stavningsregler. 

 

Undervisning

Vi kommer att:

* samtala om de olika delmomenten, både i par och i grupp och därefter arbeta enskilt i arbetsboken.

* Komplettera arbetet i klara svenska-boken med arbetsblad som är kopplade till innehållet i boken för att på så vis repetera och befästa våra kunskaper.

* Titta på Grammatikbolaget för att fördjupa oss i de grammatiska delarna.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, t.ex. genom att du bygger upp meningar med rätt skiljetecken samt använder olika stavningsregler. 

 


Läroplanskopplingar

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter