Skolbanken Logo
Skolbanken

Teknik VT 2021

Grundsärskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Tekniska lösningar har i alla tider varit viktigt för människan. Den tekniska utvecklingen är betydelsefull för att lösa problem i vardagslivet och arbetslivet. Teknik omger oss i vår vardag men vi tänker eller ser inte alltid de tekniska lösningarna och uppfinningarna. Som i sin tur har och har haft stor betydelse för oss alla, eller?

Arbetssätt

  • Forska om en känd uppfinninare som har en betydelse för dig. 
  • Skapa en egen uppfinning som du ska dokumentera och presenetera 
  • Tillverka tekniska föremål och modeller
  • Leta tekniska lösningar i vardagen
  • Vi samtalar och diskuterar olika tekniska lösningar och använder tekniska begrepp

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

  • bidra till resonemang om teknikens betydelse för människan
  • bidra till diskussioner om att beskriva föremål och dess konstruktioner.
  • bidra till förslag om hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik. 
  • medverka till att använda redskap och utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.

Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter