Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Hälsa

Smygeskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Vad du behöver veta för att må bra.

Kursplan i ämnet - ämnets syfte

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

 

Arbetssätt och undervisning - Hur?

Du kommer att få:

- samla viktiga begrepp och fakta och dokumentera dem.

- diskutera olika frågor i par, grupp och helklass.

- titta på film.

- skriva tillsammans och själv om mat, sömn, hygien, motion/rörelse och sociala relationer.

 

Bedömning

- att du kan berätta och skriva om faktorer som påverkar din hälsa (mat, sömn, hygien, motion/rörelse och sociala relationer). 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  •  NOSyfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  •  NOSyfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  • Centralt innehåll
  •  NO  1-3Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  • Kunskapskrav
  •  NO   3Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Mall Trelleborgs grundskola
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter