Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hoppfulla steg för vår planet

Hasslebo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Pragmatiskt informerat undervisningsupplägg

 

Bakgrund och Syfte:

 

 

Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar...

  •  att utveckla förmåga att ta hänsyn till och att leva sig in i andra  människors situation samt vilja att hjälpa andra

  • Samt förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

 

 

Samplanering

 

Varför(Gap)?

 

Barngruppen är hjälpsamma mot varandra, men har svårt för att lyssna på andra, både barn och pedagoger. Är mycket JAG.Vad(värden)?

 

Utveckla förmågan och viljan att LYSSNA på varandra, visa hänsyn och att respektera varandras åsikter.

 


Hur(samhandling)?

 

Både spontant och i undervisningsstunder.

Vi jobbar mycket med att sätta ord på handlingar och känslor. Ugglan Uno har blivit ett viktigt verktyg.Vem/vilka(aktörer)? Barn födda -17, pedagoger

 

Var(rum/plats)? På förskolan, inne och ute, i skogen

 

När(tid)? Under barnens vistelsetid

 

Dokumentation

Vid undervisningstillfällen har det dokumenterats i olika former som film,foto, skapande för att

synliggöra  ” gapet” och vilket ”flow” som behöver brytas på invid och grupp nivå. Det sker att ständigt reflekterande utifrån dokumentation både med barn -pedagog,barn-barn och mellan pedagoger. Vilket blir kvalitetssäkring för vart vi i barnens utbildning och undervisning befinner oss, och hur går vi vidare?

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter