Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Ökat ordförråd

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Modersmålsundervisning syftar till att elever utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Att kunna utöka sin språkförmåga och använda rätt ord för att kunna uttrycka sina åsikter och tankar om sin omgivning är betydelsefult för flerspråkiga elever.

Undervisningen syftar till att öka elevernas ordförråd och kunskaper om företeelser och traditioner i områden där moderslandet talas.

Vi kommer att arbeta med följande tema: skolan, familjen, hemmet, möbler och saker, leksaker, mat, frukter och grönsaker, kroppen, klädesplagg, djur, vädret, årstiderna, veckodagar, månaderna, siffrorna, verb för olika vanliga handlingar, känslor, m.m.

Vi kommer även att arbeta med alfabetet, bokstäver och ljud. Så småningom kommer vi att lära oss att skriva och läsa enkla ord och meningar.

Eleverna får lyssna på sagor och historier, återberätta dem och reflektera kring deras budskap.

Vi lär oss olika sånger, ramsor och lekar från områden där modersmålet talas.

Vi diskuterar kring högtider och traditioner.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter