Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Pedagogisk planering i Ryska, års 4-6, VT-2021 terminsplanering

Pilevallskolan F-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Under vår termin VT-2021 ska vi fortsätta jobba med böcker "Mitt ryska språk" " Мой русский язык". Dessutom ska vi läsa och lyssna olika texter för att utveckla elevernas ordförråd. Eleverna ska träna på muntlig redovisning för att de ska våga tala sitt modersmål inför andra samt kommer eleverna träna på att skriva olika typer av texter.

Mål med undervisningen

  • Utveckla ordförråd
  • Utveckla läs- och skrivförmåga
  • Läsförståelse
  • Förmåga att analysera texter
  • Muntlig kommunikation

Hur vi ska jobba

Vi ska läsa olika slags texter, lyssna på inspelade texter, öva på att redovisa muntlig. Som stöd för lärandet ska vi använda digitala verktyg.

Bedömning

Följande kunskaper och förmågor kommer att bedömas

  • Läsförmåga
  • Muntlig kommunikation
  • Läsförståelse och läsanalys
  • Skrivförmåga

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Pedagogisk planering i Ryska, års 4-6, VT-2021 terminsplanering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter