Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Julkonsert

Eldsbergaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Eleverna har valt att göra en liten julkonsert. Därför fokuserar vi de sista veckorna på terminen att träna in julsånger. Vi avslutar med att filma konserten så att de andra eleverna på skolan kan få se detta på avslutningen.

Eleverna har önskat att genomföra en julkonsert. Några i klassen har tagit fram sånger som passar för detta tillfälle.

På de sista musiklektionerna fram till jul tränar vi på julsånger. När vi tränat in dem spelar vi in det. Detta kommer visas för de andra eleverna den 18:e december. 

Vi sjunger både nya och bekanta julsånger. Vi tränar text, timing, tonhöjd och rytmer. 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback