Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

1

Engelska åk 1 våren

Eldsbergaskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Här beskrivs vad vi kommer arbeta med i engelska i åk 1 fram till sportlovet.

Under höstterminen i årskurs 1 har vi arbetat med följande områden: 

 • Hälsningsfraser 
 • Veckodagarna med begreppen yesterday, today, tomorrow 
 • My name
 • Färgerna 
 • Månaderna 
 • Siffrorna 1-20 
 • My name (utifrån pick a colour)
 • Family (utifrån pick a colour)
 • Body (utifrån pick a colour)
 • Food (utifrån pick a colour)
 • Clothes (utifrån pick a colour)

 

Efter jullovet kommer vi fortsätta arbeta utifrån UR serien "pick a colour". Länk: https://urplay.se/serie/192351-pick-a-colour. Vi kommer inleda varje lektion med att titta på ett avsnitt av pick a colour och därefter arbeta med uppgifter kopplade till ämnet i avsnittet. 

Områdena från pick a colour som vi kommer arbeta med fram till sportlovet är: 

 • What I like
 • Animals 
 • School
 • Move around 
 • The week

 

Eleverna förväntas: 

 • Delta aktivt under lektionen genom att ställa frågor och kommunicera om ämnet vi arbetar med

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Enkla instruktioner och beskrivningar.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter