Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

VT 2021 Pedagogisk planering för tyska, vårterminen år 6

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 december 2020

Allmän planering för vårterminen 2021 i år 6, tyska. Willkommen! Denna termin befäster du dina nya kunskaper i det tyska språket. Vi repeterar och lär oss nya ord. I slutet av denna termin kommer du att kunna presentera dig själv och andra utifrån ett större ordförråd och kan böja regelbundna verb beroende på vem du berättar om.

Terminsplanering åk 6 Tyska

Innehåll:

V. 2 - 3 Winterferien - hobbyord. Olika övningar som har med lovet att göra. Både muntligt och skriftligt. Vi arbetar med kapitel 5, jobbar med veckodagar, årstider och månader. Extra fokus på hörförståelse. Fortsatt arbete med verbböjning. 

V. 4 - 5 Fortsatt arbete med verbböjning. Vi arbetar med kapitel 6. Vädertyper och kunna beskriva vädret. 

 V. 6 - 7 Arbeta klart med uppgifter som inte är klara. Hörförståelse och muntliga övningar. Repetera. 

 

V. 8 Prov

 

V. 9 Sportlov

 

V. 10 - 11 Arbete med kapitel 7. Lära sig vad olika hobbyer och aktiviteter heter på tyska. Ställa och besvara frågor om hobbyer. Berätta om sin egen hobby. 

V. 12 Förbered din egen presentation om din hobby.

 

V 13. Håll din presentation.

 

V. 14 Påsklov

 

V. 15 - 16 Arbete med kapitel 8. Fortsatt arbete med verbböjning. 

 

V. 18 - 23 Arbete med de tysktalande länderna. Genomgång kring det vi lärt oss under året. Repetition, muntligt fokus. 

 

V. 20 Prov

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Ett primärt mål är att väcka intresse för målspråket.


- Kunna berätta om sig själv och välbekanta ämnen, tex om familjen, hobbies, skola
- Kunna göra vissa jämförelser mellan målspråket, svenskan och eller ditt modersmål
- Skaffa ett basordförråd och viss enkel grammatik

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna göra en enkel presentation av välbekanta ämnen.
Du ska kunna använda olika hälsningsfraser och kunna delta i ett enkelt samtal.
Du har ett enkelt ordförråd inom vardagliga områden, såsom familjen, husdjur, hobbies, sjukdomar, väder, månader, årstider.
Du ska kunna böja de regelbundna verben enligt ett återkommande mönster, lära dig obestämd och bestämd artikel i samband med nya substantiv.


Kontinuerlig bedömning i klassrumssituationer
Glosförhör och skriftliga uppgifter, läxförhör

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha muntlig träning i olika grupper, såsom helgrupp eller i par. Dialogträning
Genomgångar av olika slag
Text och bild, fakta över de tyskspråkiga länderna. 
ev enklare film om t.ex. Berliner Zoo (Berlins djurpark)
Efterhärmning och körläsning
Elevernas egna erfarenheter och frågor om målspråket.


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter