Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Bondgården

Granbergsskolan F-6, Bollnäs · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Temaarbete kring livet på bondgården. En planering på längre tid .

Elevdel

Mål för arbetsområdet

Du ska:

 • Känna till namnen på de vanligaste bondgårdsdjuren
 • Känna till vad medlemmarna i djurfamiljerna kallas
 • Veta var mjölken kommer ifrån och vad man kan göra av mjölk
 • Känna till vilken mat vi får från bondgården

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Delta i samtal kring temat och reagera igenkännande på språket i tal sånger, ljudlekar och återkommande berättelser
 • Känna till ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet. tex olika djur, fordon och funktioner på bondgården.
 • Delta i att framställa bilder och modeller av bondgårdstemat med olika material och tekniker

Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa/ lyssna på enkla faktatexter/ böcker om bondgårdsdjur
 • Titta på "små" bondgårdsfilmer
 • Göra ”studiebesök” på en bondgård (beroende på hur samhället ser ut , och avstånd ..) 
 • Prata om och laga mat/baka som kommer från bondgården ( hemkunskap) 
 • Skapa en gemensam ”Bondgårdsmiljö” ( använda en Kallax hylla , 6 fack) 
 • Erbjuda lek med en stor lek bondgård ( finns i lekrummet ) 
 • Vi kommer sjunga sånger med anknytning till temat. bä bä vita lamm, grise bingen, bä bä ingen ull, här sitter vi och sjunger, jag bor på en bondgård, mamma mu, lille katt, kvistegubben, Per Olsson och min lilla ponny 
 • Vi kommer att leka och dansa. tex Bonde i vår by
 • Vi kommer skapa olika djur av div material ... (se bilder)

 


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

samspela med andra,

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,

använda kunskaper om människa och natur,

Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.

Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.

Sång- och danslekar.

.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.

Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.

Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.

Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.

Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.

Eleven kan genomföra lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och följa några regler.

Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.

Eleven kan laga mat och genomföra andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.

Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.

Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.

Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter