Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Åk 4 - Vad är religion?

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Religion är ett spännande och viktigt ämne. Det handlar om vad människor tror och tänker om gud, livet och döden. Religion är en viktig del av många människors liv och personlighet. Genom att lära oss om religion lär vi oss att förstå både oss själva och andra.

Tidsperiod:

Vecka 2 - 3

Vad kommer jag att lära mig?

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska:

 • kunna redogöra för vad en religion är och vad en livsåskådning är.
 • kunna identifiera en religions olika delar.
 • resonera om likheter och skillnader mellan olika religioner.
 • söka information och bedöma om de texter du hittar är trovärdiga och användbara för att besvara frågor och uppgifter.

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • arbeta utifrån Gleerups Religion 4 - 6
 • Se kortare filmer
 • Delta i samtal om religion och livsåskådning
 • Söka information

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din förmåga att förklara begreppen religion och livsåskådning
 • ditt deltagande i samtal om religion
 • ditt deltagande i uppgifter under lektionstid

Läroplanskopplingar

Begreppen religion och livsåskådning.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter