Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Åk 4 Religion - Judendom

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Judendom är en mycket gammal religion, som enligt judiska traditioner funnits i nästan 4 000 år. Även om judendomen är den minsta av världsreligionerna har den haft stor betydelse. Både kristendom och islam har sin grund i judendomen. Judarnas viktigaste heliga skrift kallas Tanakh eller den judiska bibeln. I den kan vi bland annat läsa om det judiska folkets historia. Judarna ser sig själva som ett utvalt folk som har ett uppdrag från Gud. Som jude tillhör man inte bara en religion, utan också det judiska folket.

Tidsperiod:

Vecka 4 - 6

Vad kommer jag att lära mig?

Mål

Målet med det här avsnittet är att du ska:

 • få kunskap om judendomens historia, centrala tankegångar och olika riktningar.
 • kunna redogöra för hur judar utövar sin tro, vilka högtider de firar och vilka riter de utför.
 • förstå och se samband mellan hur judendomen påverkar samhället och hur samhället påverkar judendomen.
 • söka information om judendomen och bedöma om de texter du hittar är trovärdiga och användbara för att besvara frågor och uppgifter.

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • arbeta utifrån Gleerups Religion 4 - 6
 • se kortare filmer
 • få undervisning om judendomen och viktiga begrepp
 • söka information om judendomen

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din förmåga att redogöra för hur judar utövar sin tro
 • ditt deltagande i uppgifter under lektionstid
 • ditt deltagande i samtal om juden domen och samhällets påverkan av judendomen
 • ett skriftligt prov om judendomen

Läroplanskopplingar

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter