Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7

Vardagssvenska VT 21

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Inom detta arbetsområde fortsätter eleven att få grundläggande kunskaper i det svenska språket, med utgångspunkt i olika teman.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.

Matriser i planeringen
Matris för nyanlända - Steg 3 - Vardagssvenska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter