Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

5

Tankar om teknik

Hågadalsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Vi kommer göra några nedslag i historien och se hur människor använt teknik. Några konkreta exempel på tekniska lösningar som förändrat våra liv och hur tror vi tror att vår framtida teknik kan komma att se ut. I dag konsumerar vi mängder av varor men vad händer med alla prylar när de blir sopor? Några hållbara metoder för sophantering och hur vi tror att framtidens sophantering kommer vara. Designa något som löser ett problem i matsalen eller hemma vid en måltid.

Undervisningens mål

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

 •   känna till någon teknik som de första människorna använde.

  - förklara hur de första människorna gjorde för att få med vatten när de flyttade- berätta hur en ångmaskin kunde användas
  - förklara nackdelar med att dumpa sopor i havet eller i sjön
  - förklara nackdelar med att gräva ner soporna i naturen
  - förklara hur du tycker vi ska hantera sopberget så att vi får en hållbar utveckling i framtiden

   

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

 •  -Att vara aktiv i diskussioner 
 • -Lösa problem med hjälp av teknik och dokumentera arbetet. 
 • -Muntlig redovisning
 • -Lämna in dina ritningar.
 •  
 •  

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

 • Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
   
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
   
 • Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
   
 • Teknik, människa, samhälle och miljö.
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
   
 • Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
   
 • Teknik, människa, samhälle och miljö Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
 •  

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

- titta på bilder, samtala och diskutera.
- läsa texter
- skriva texter
- skissa

-lösa problem

- diskutera och redovisa i helklass.

 •      

Ord och begrepp som du ska kunna förstå och använda

-material, behov, kilform, pilspets, plog, dreja, metall, mekanism, ångmaskin, tillverka, industri, uppfinning, producera, tank, design, komponent, hö, djurhud, stål, förmultnat, flätat, vävt, kilformad, grottmålning, skynke, glaciär, ingenjör,
-teknikintensiv, kvadratmeter, slit, hushållsassistent, bakmaskin, kökkenmödding, dumpa, återvinning, återvinningsstation, avfall

 

Undervisning

- titta på bilder, samtala och diskutera.
- läsa texter
- skriva texter
- skissa
- diskutera och redovisa i helklass.

-Genomföra enkla konstruktionsarbeten


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback