Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska, Bild

·

Årskurs:

1 - 3

Årstider, månader och veckodagar

Lommarskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Vi kommer att lära oss mer om arbetsområdena " årstider" "månader" och "veckodagar".

Året runt

När

vecka 3-8

 

Mål

 • kort kunna beskriva varje årstid och i vilken ordning de kommer
 • skriva korta texter om årstiderna för hand och/eller digitalt
 • lära sig årets månader och vilken ordning de kommer.
 • lära sig veckodagarna.

Undervisning

 • se på filmer
 • delta i diskussioner
 • skriva en kort text om varje årstid
 • skapa ett årstidsträd
 • göra en månadsbok med bilder och text
 • arbete på iPad

Bedömning: Sker löpande i undervisningen. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Bedömningen sker löpande i undervisningen under lektionerna. Jag kommer bedöma din förmåga att delta i diskussioner om årstiderna, månaderna och veckodagarna. 

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter