Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

5

Koll på No, Europas sista vildmark?

Kvisthamraskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 17 januari 2021

Har du varit i fjällen någon gång? Vandrat på blommande hedar en sommar eller åkt ner för en backe i full fart på skidor en vinter? När man kommer upp till fjällen långt bort från trafik och hus är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser där man kan uppleva det, och därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Att kalla det vildmark är inte helt rätt. Människan har levt och använt naturen i fjällen under lång tid. Men på grund av det hårda klimatet har det aldrig blivit så många människor som levt där. Nu ska du få veta mer om hur djur och växter klarar det tuffa livet på fjället.

Syfte / Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* kunna ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.

* kunna vad som menas med växtzoner.

* kunna förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.

* kunna berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* arbeta med boken Koll på NO

* titta på filmer

* leta fakta på nätet

Såhär visar jag att jag kan

* genom muntliga diskussioner om ämnet
och
* genom att lösa uppgifter i ditt skrivhäfte utifrån frågeställningar i aktivitetsboken.
och
* genom att skriva om minst 10 fakta från kapitlet och presentera skillnader och likheter mellan att leva i Norrtälje mot att leva i Fjällen (eleverna ska göra en egen berättelse i text, bild eller med annat presentationssätt)

 

Utvärdering (hur gick det?) / Bedömning


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Matriser i planeringen
Klagstorps skola: Biologi, matris åk 4-6
Uppgifter
Europas sista vildmark kunskapskoll 2/2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback