Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Åk 4 Svenska - Mörker

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Om du mörklägger ett rum och du inte ens kan se din hand, då är det riktigt mörkt. Men om du tänder ett ljus så anpassar sig ögat och du kan snart se en hel del. Ett litet stearinljus tar bort det stora mörkret.

Tidsperiod:

Vecka 6 - 11

Vad kommer jag att lära mig?

Mål

Läsa

 • kunna läsa skönlitteratur (fantasy) med flyt
 • kunna analysera bilder
 • kunna läsa text kombinerad med bild: serie
 • kunna använda lässtrategier: svara på innehållsfrågor, tolka budskap i en text

Skriva

 • kunna skriva berättande text med tydlig handling
 • kunna skriva sakprosatext (argumenterande) med tydligt innehåll och struktur
 • kunna ge omdömen om texters innehåll
 • kunna bearbeta texter med respons
 • kunna använda regler för språkriktighet
 • kunna kombinera text och bild (serie)
 • kunna värdera källor

Samtala

 • kunna redovisa muntligt med hjälp av stödord

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • arbeta utifrån Gleerups Svenska 4
 • skriva berättande text
 • arbeta med att bearbeta din text och ge respons på andras texter
 • arbeta med att kombinera text och bild
 • läsa fantasytexter
 • samtala om bilder och analysera bilders uppbyggnad
 • skriva sammanställning av information, söka fakta och värdera källor

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • genomförda uppgifter under lektionstid
 • din förmåga att skriva en berättande text med en tydlig röd tråd i handlingen
 • din förmåga att delta i samtal om texter du har läst eller lyssnat till
 • din förmåga att sammanfatta en text och värdera en källas trovärdighet

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback