Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Åk 5 Bild - Impressionism & Expressionism

Rådmansö skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 22 december 2020

Impressionism: impression betyder intryck. Konstnärerna ville skildra motivet och känslan motivet gett dem när de såg det. Naturen och ljuset var viktigt, men inte nödvändigtvis hur det faktiskt såg ut. Expressionism: expression betyder uttryck. Konstnärerna ville uttrycka vad de kände inombords, till exempel ångest eller ilska. Motiven förenklades och de använde starka färger.

Tidsperiod:

Vecka 2 - 10

Vad kommer jag att lära mig?

Du kommer att:

 • lära dig om impressionism och expressionism samt några av de konstinriktningarnas främsta konstnärer
 • framställa egna verk inspirerade av impressionism och expressionism
 • pröva olika tekniker för att skapa målningar
 • träna på att samtala om konstverk och dina intryck av bilder

Hur kommer jag att arbeta?

Du kommer att:

 • få undervisning om konstinriktningarna impressionism och expressionism
 • arbeta med att framställa egna verk inspirerade av impressionismen
 • arbeta med att framställa egna verk inspirerade av expressionismen
 • arbeta med olika tekniker och verktyg för att framställa bilder
 • arbeta med att analysera bilder
 • samtala om kända konstverk och de tankar de väcker hos dig

 

Hur kommer mina kunskaper att bedömas?

Jag kommer att bedöma dina kunskaper utifrån:

 • din förmåga att framställa egna verk inspirerade av impressionism
 • din förmåga att framställa egna verk inspirerade av expressionism
 • din förmåga att delta i samtal om konst och de tankar och känslor olika verk väcker hos dig
 • dina kunskaper om vad som kännetecknar impressionism och din kännedom om några av inriktningens främsta företrädare
 • dina kunskaper om vad som kännetecknar expressionism och din kännedom om några av inriktningen främsta företrädare

 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter