Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Svenska

·

Årskurs:

4

Sveriges naturtillgångar, vecka 3-7 2021

Bergaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 december 2020

Vilka är de viktigaste naturtillgångarna i Sverige? Hur använder vi vatten, skog, odlingsbar mark och järnmalm? Var i Sverige finns de olika naturtillgångarna?

1. Konkretisering av syfte- vad det är eleven ska kunna

Du visar att du vet vilka Sveriges viktigaste naturtillgångar är.

Du visar att du vet något om vad de olika naturtillgångarna kan användas till.

Du visar att du vet var i Sverige de olika naturtillgångarna finns.

Du visar att du förstår och kan använda dig av olika geografiska begrepp.

Du visar att du kan skapa en egen tankekarta utifrån information du fått från en källa.

Du visar att du utifrån tankekartan kan skriva en faktatext med inledning, rubrik och underrubriker.

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt eleven ska öva på det den ska kunna

Genom att läsa, svara på frågor, se filmer, diskutera, rita bilder samt använda olika digitala hjälpmedel.

Genom att göra uppgifterna på Teams.

Genom att göra en tankekarta och sedan skriva en faktatext utifrån den.

 

3. Bedömningsuppgifter - hur eleven kommer att visa vad den lärt sig

Genom att

- vara aktiv på lektionerna,

- bidra med frågor,

- delta i samtal, resonemang och diskussioner,

- göra uppgifter i pappersform och digitalt på Teams,

- göra en tankekarta utifrån en källa (Koll på Sverige) och

- skriva en faktatext utifrån tankekartan.

 

4. Övrigt - till exempel länkar, bilder och så vidare

Vi utgår från boken Koll på Sveriges s. 50-71 samt Klara svenskan åk 4 .Tänk på att böckerna även finns på Inläsningstjänst.

Länkar till filmer:

https://www.so-rummet.se/content/havet-som-naturresurs

https://www.ne.se/play/ur/program/202393 

https://www.ne.se/play/filmnavet/program/ham1152

https://www.ne.se/play/filmnavet/program/ham1153

https://www.ne.se/play/filmnavet/program/ham1154

https://www.ne.se/play/filmnavet/program/ham1155

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skriva en faktatext
Skapa en tankekarta
Jobba med sidorna 30-47 i aktivitetsboken (Koll på Sverige)

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback