Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Historia

·

Årskurs:

4 - 6

Samhället förr och nu och Medier

Röllingbyskolan, Österåker · Senast uppdaterad: 5 januari 2023

Samhället har förändrats en hel del de senaste 200 åren och detta liksom avsnittet om medier och källkritik kommer vi att lära oss mer om fram till sportlovet. Vi utgår ifrån läromedlet: Upptäck Samhälle.

Mål och syfte

Du ska kunna svara på frågorna: 

 • Vilka viktiga samhällsfunktioner har vi?
 • Hur har samhället förändrats de senaste 200 åren?
 • Hur påverkas vi av medier? 
 • Hur kan vi påverka andra med hjälp av medier? 
 • Vilken roll har medierna i ett demokratiskt samhälle? (Hur fungerar medier i en diktatur?) 
 • Vilka för- och nackdelar finns det med reklam? 
 • Vad ska vi tänka på om vi är källkritiska?

 

Centrala begrepp

 • orsak
 • konsekvens
 • lagar, regler och normer
 • medellivslängd
 • medier
 • opinionsbildning
 • reklam
 • budskap
 • avsändare
 • mottagare
 • yttrandefrihet
 • tryckfrihet
 • censur
 • källkritik
 • kommunikation

 

Arbetssätt

Vi kommer att: 

 • läsa kapitlen Samhället förr och nu och Medier i boken "Upptäck Samhälle"
 • svara på frågor som hör till boken
 • diskutera och träna begrepp
 • se några utvalda filmavsnitt om källkritik (NE)
 • Kahoot
 • avsluta med att skriva ett prov av NP-karaktär.

 

Hur kan jag visa vad jag lärt mig?

 • - Var aktiv på lektionerna. Ställ frågor och svara på frågor.
 • - Delta i diskussioner.
 • - Genom skrivuppgifter och prov.

Läroplanskopplingar

Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Matriser i planeringen
Samhället förr och nu och medier
Uppgifter
Prov-Medier och källkritik

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback