Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

3

Melodispel - keyboard

Smygeskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 28 december 2020

Du lär dig att spela enkla melodier på keyboard, ensam och tillsammans med andra. Välkommen in i musiken!

Mål: 

Du ska kunna musicera i ensemble.

Innehåll:

  • Du kommer att lära dig vad pianots vita tangenter heter och vart de sitter. Du kommer att få spela olika melodier på ett keyboard utifrån ett spelhäfte med olika nivåer. Du tränar enkla melodier tex Lunka på, Björnen sover, Blinka lilla, Hej sa Petronella och Spanien. Du arbetar vid keyboard med hörlurar, enskilt eller i par. Du får en tillhörande checklista där du ska checka av vilka melodier du har lärt dig. I slutet av arbetsområdet får de som vill spela upp för klassen. Detta moment pågår under ca 4 veckor.
  • Du lär dig om några andra instrument som tillhör samma familj som keyboard och som heter tangentinstrument. 
  • Du lär dig olika sätt att läsa musik.
  • Du tränar på att spela i grupp. (ensemblespel)

Bedömning: 

Du ska ha lärt dig att spela minst två melodier på keyboard samt spelat dessa för musikläraren.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter