Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

4 - 6

Melodispel - keyboard

Smygeskolan F-6, Trelleborg - slutgallrad · Senast uppdaterad: 28 december 2020

Du lär dig att spela enkla melodier på keyboard, ensam och tillsammans med andra.

Mål: 

Du ska kunna musicera i ensemble.

Innehåll:

  • Du kommer att lära dig vad pianots vita tangenter heter och vart de sitter. Du kommer att få spela olika melodier på ett keyboard utifrån ett spelhäfte med olika nivåer. Du arbetar vid keyboard med hörlurar, enskilt eller i par. Du får en tillhörande checklista där du ska checka av vilka melodier du har lärt dig. I slutet av arbetsområdet får de som vill spela upp för klassen. Detta moment pågår under ca 4 veckor.
  • Du lär dig om några andra instrument som tillhör samma familj som keyboard och som heter tangentinstrument. 
  • Du lär dig olika sätt att läsa musik.
  • Du tränar på att spela i grupp. (ensemblespel)

Bedömning: 

Du ska ha lärt dig att spela minst tre melodier på keyboard samt spelat dessa för musikläraren.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.

Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback