Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Individer och gemenskap

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 december 2020

Vad gör dig till den du är? Hur ska vi behandla varandra i klassen? Vilka skrivna och oskrivna regler finns det i vårt samhälle? Vi går igenom mänskliga rättigheter, barnkonventioner, normer, identitet, diskrimineringsgrunderna samt etik och moral.

 

Individer och gemenskap

Samhällskunskap och religion VT21

 

 

Vad vi kommer att lära oss på lektionerna

 • Vad deklarationen om de mänskliga rättigheterna är
 • Vad barnkonventionen är och hur olika organisationer jobbar för den i Sverige
 • Hur barnkonventionen skyddar oss i vardagliga situationer
 • Vad normer är och hur de bildas
 • Vilka diskrimineringsgrunderna är 
 • Hur vi vill behandla varandra i klassen
 • Etik och moral i vardagliga men svåra frågor

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet 

Genomgångar, filmklipp, textläsning och svara på frågor, diskutera i helklass och mindre grupp, skriva loggbok, uttrycka sina åsikter, ta ställning i vardagliga men svåra frågor

 

Kunskapskrav i samhällskunskap

 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang.
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument.
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett fungerande sätt.

 

Kunskapskrav i religion

 • Eleven kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Eleven gör då reflektioner och använder några etiska begrepp på ett fungerande sätt.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav samhällskunskap åk 4-6
Kunskapskrav religion åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter