Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia, Svenska

·

Årskurs:

6

Vasatiden, Stormaktstiden och Frihetstiden

Brunnsparksskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

Vasatiden, Stormaktstiden och Frihetstiden Historia/ Svenska åk 5 När du arbetat med detta område ska du: när det gäller Vasatiden ’ känna till hur Sverige blev ett självständigt land under denna tid ’ känna något om de regenter som regerade under denna tid ’ känna till att kungen får större makt och att man beslutar om en ny arvsordning ’ veta något om kyrkans ställning och förändring under denna tid när det gäller Stormaktstiden ’ känna till något om de regenter som regerande under denna tid ’ veta något om hur Sverige blev en stormakt och dess konsekvenser för vanligt folk ’ känna till adelns skiftande maktförhållande under denna tid ’ veta något om de grymma häxjakterna ’ känna till hur kungarna blev enväldiga när det gäller Frihetstiden ’ känna till något om befolkningsmängden utveckling under 1700-talet ’ känna till några vetenskapsmän från 1700-talet ’ veta varför denna tid kallas just frihetstiden och upplysningstiden ’ kunna beskriva Gustav III envälde efter frihetstiden när det gäller hela arbetet • ska du aktivt delta i lektionsarbetet och i diskussioner

Syfte

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

 

Vad

Vasatiden

- Hur Gustav Vasa kom till makten.

- Hur han påverkade Sverige.

- Vilka spår vi ser av honom idag. 

 

Stormaktstiden

- Krigen

- Regenterna

- Livet i staden och byn

- Häxjakt

 

Frihetstiden

- Hattar och mössor

- Regenter

- Jordbruket

- Vetenskapen

 

Hur

 • arbeta enskilt och tillsammans med andra
 • läsa texter från olika källor om denna tid
 • se på film som fördjupar och befäster dina kunskaper
 • arbeta med olika frågeställning utifrån ämnet
 • lyssna på genomgångar
 • öva dig i att anteckna med hjälp av stödord/tankekarta utifrån filmer och genomgångar
 • dramatisera

 

Bedömning

Du kommer ges möjlighet att visa dina förmågor genom:

 • samtal och diskussioner
 • bearbetning och skapande av faktatexter
 • dramatisering
 • skriftligt prov

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback