Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5 - 6

Stormaktstiden

Dunkers Skola, Stiftelsen Dunkers · Senast uppdaterad: 29 december 2020

Under 1600-talet lyckades Sverige att bli ett av Europas största och mäktigaste länder. Hur kunde detta ske och hur påverkade det Sverige, befolkningen där och övriga Europa?

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att ge er kunskap om den valda perioden, dess händelser och gestalter. Ni kommer att få kunskap om förändringar som skedde och hur de kan ses idag.

Vidare kommer vi att se och diskutera olika sätt att se på historien samt träna på att använda ämnesrelaterade ord och begrepp. 

Arbetsgång

Vi kommer att läsa texter, se film och diskutera tillsammans. Vi kommer även att arbeta oss fram genom ett arbetshäfte som blir vår utgångspunkt.

Bedömning

Jag kommer att ge er ett omdöme utifrån deltagande under lektioner samt ert arbete i arbetshäftet. Det jag kommer att se efter är detta:

  • Era kunskaper om Stormaktstiden, händelser och personer från perioden.
  • Era resonemang om orsaker och konsekvenser till förändringar som då sker.
  • Hur saker så som politik och levnadsvillkor förändras över tid.
  • Hur perioden har påverkat och syns i vår tid.
  • Er förmåga att använda relevanta ord för området.

Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Matriser i planeringen
Stormaktstiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter