Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

3 - 6

Rörelse, Kroppskontroll, Gymnastik

Kattebäckskolan F-6, Trelleborg · Senast uppdaterad: 30 december 2020

Genom bland annat redskapsgymnastik, parkour, hinderbanor samt akrobatik kommer du att få utveckla dina allsidiga rörelseförmågor, din samarbetsförmåga samt kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer. Du ska få ökad tilltro till din egen fysiska förmåga samt kroppsuppfattning.

  • Redskapsgymnastik (matta, ringar, räck, hopp, bom, rep, plint) 

       Utveckling av de motoriska grundformerna, ex, hoppa, stödja, hänga, klättra, balansera, rulla.

       Utveckling av olika rörelser både i enskild och sammansatt form.

       Utveckling av styrka och koordination.

  • Hinderbanor

      Utveckling av sammansatta rörelser med fokus på kraft hastighet och smidighet.

      Utveckling av styrka, koordination och kondition.

  •  Säkerhet och risker och samarbete

        Att eleven följer säkerhetsreglerna som finns kring redskapsgymnastik. 

        Att eleverna hjälper sina kompisar när det finns möjlighet och behov.

        Att arbeta med elevbedömningar.

        Att arbeta i små grupper.

  • Parkour

       Utveckling av sammansatta rörelser med fokus på kraft hastighet och smidighet.

       Utveckling av olika rörelser både i enskild och sammansatt form.

  •     Digitalisering

       Att arbeta digitalt ex, filma sina rörelser för att se sig själv, att se beskrivande filmer på youtube som visar olika rörelser inom           gymnastiken samt att kamrat filmar och visar för bedömning.

  • Akrobatik

      Utveckling av balans, koordination, styrka, samarbete.

       Att i grupper öva på olika akrobatiska uppställningar.

       Med tanke på Covid 19 kan Akrobatiken utebli.


Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Matriser i planeringen
Några konkreta exempel av redskapsgymnastiken. Dina kunskaper kommer att bedömas löpande under arbetets gång. Delar av undervisningen kan dokumenteras digitalt för att på bästa sätt kunna utvärdera dina kunskaper.
Uppgifter
Uppgift 1