Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1 - 2

Klockan och Tid

Fjällbacka Skola, Tanum · Senast uppdaterad: 1 januari 2021

Vilken dag var det igår? Hur lång är en minut? Hur många dagar går det på ett år? Vad är klockan nu? Analog och Digital tid? Detta är lite av de saker vi ska forska i under första delen av vårterminen 2021.

Mål – Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samtkonkretiserade mål

Du ska få träna på...

• hela och halva timmar

• kvart i och kvart över

• alla klockslag med fem minuters mellanrum

• begrepp som t.ex. timme, minut, sekund

• analog och digital klockan

• andra tidsbegrepp som är kopplat till året och almanackan. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att:

• skriva klockslag till hela och halva timmar (kvart i och kvart över)

• rita timvisare och minutvisare till hela timmar och halva timmar (kvart i och kvart över)

• utgå från hela eller halva timmar och skriva vad klockan är om en timme

* se olika undervisningsfilmer om klockan och tid

* jobba praktiskt med klockan och olika tidsbegrepp

• öva på iPaden framförallt i appen Moji Klockis. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. 

Vi kommer testa på vilken nivå eleverna befinner sig innan vi startar upp, för att sedan anpassa uppgifter och krav utifrån var varje elev befinner sig. 

Eleverna kommer få visa sina kunskaper under lektionerna, när de jobbar i matteboken och på ipaden. 

Elevernas kunskap kommer även stämmas av efter olika arbetsområden både praktiskt, i tal och skrift. 


Läroplanskopplingar

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter