Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Rymden

Hubertusgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 januari 2021

Rymden vt 21 from v.2

Till dig som elev:

Du ska få lära dig mer om universum, rymden, solen, månen och planterna. 

Arbetsområdet

I vårt tema rymden kommer du att få lära dig mer om det som kallas för "big bang". Du kommer också att få veta hur solen, månen och planeterna hör ihop. 

Tillsammans kommer vi att ta reda på varför vi har olika årstider och varför det är ljust på dagen och mörkt på natten.

Mål

Du kan berätta fakta om solsystemetet. 

Du visar och beskriver hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra. 

Du visar och beskriver varför vi harr olika årstider samt dag och natt. 

 

Arbetssätt

Du kommer att läsa, lyssna, skriva, diskutera och få titta på film. 

Du kommer att arbeta ämnesintegrerat och skapa "rymden" i ämnet bild.

 

Redovisningsform

Sker löpande under temats gång t ex genom dina texter, muntlig aktivitet mm.

Bedömning

Du bedöms genom mini-quiz och delaktighet i undervisningen. 

 


Läroplanskopplingar

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter