Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Vive la France åk 6 vt 2021

Gustavslundsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 januari 2021

Vecka 2- Vi lär oss om fransk geografi och pratar om olika platser i Frankrike. Vi läser texter och tränar vår läsförståelse, samt vår förmåga att kommunicera skriftligt, genom att skriva vykort och berätta om vad vi gör i olika städer vi besöker i Frankrike.

Syfte - förmågor från kursplanen:

Förstå och tolka innehållet i olika texter.

Formulera sig och kommunicera i skrift.

Använda språkliga strategier. 

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Genom att läsa olika texter inom arbetsområdet och svara på frågor muntligt och skriftligt, visar du att du kan förstå helhet och tydliga detaljer i text.

 

I skriftliga uppgifter visar du att du kan formulera dig enkelt med relativt tydliga meningar och göra dig förstådd.

 

När språket inte räcker till, visar du att du kan använda en lämplig strategi för att förstå, men även för att kunna säga det du vill säga och göra dig förstådd.  

 

I diskussioner kan du kommentera några företeelser i olika sammanhang och områden där språket pratas (t ex skor inomhus, traditioner jämfört med i Sverige etc).

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

  • Vi arbetar med texter som handlar om olika platser i Frankrike, texter som berättar vad man tycker om/inte tycker om, fritidsintressen, väder, för att samla ihop så många ord vi kan, så att vi kan berätta några saker vi upplever på vår "resa" i våra vykort.
  • Vi går igenom och tränar på hur franska verb böjs i presens (nutid), så att vi kan bilda meningar.
  • Vi tränar på att skriva frågor och svara skriftligt på frågor, samt ge en kommentar (t ex åsikt) till vad någon berättar.
  • Vi går igenom olika strategier för att kunna förstå och göra oss förstådda.
  • Vi går igenom några olika franska traditioner och jämför med traditioner i Sverige.

 

  • Slutuppgift: Du visar att du kan läsa ett kort vykort och svara på det, genom att skriva ett vykort, där du svarar på frågor, ställer några frågor och berättar vad du gör under en resa. Här kan du berätta om hur vädret är, vad du upplever och gör om dagarna, maten, vad du tycker om/inte tycker om att göra.

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.

Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.

Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.

Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.

Matriser i planeringen
Vive la France
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter